JAARVERSLAG 2016

Mens in het middelpunt

Wat is succes voor ons? Het succes van de ondernemer, bedrijfsleider en werknemer

Al 112 jaar staat Securex paraat voor mens en maatschappij. Recent worden beide geconfronteerd met de ingrijpende verandering van de zogenaamde VUCA-wereld: regelgeving wordt complexer. Oude vertrouwde werkmethodes komen op losse schroeven te staan. Werk en privé raken met elkaar verweven. Mens en medewerker vormen het middelpunt, zij het in steeds minder stabiele omgevingen. En digitalisering plaatst werk en bedrijfsvoering voor fikse uitdagingen.

Daarom zeggen wij vastberaden: Let’s make people & organisations successful in business & in life. 2016 was het debuutjaar van onze nieuwe strategie, Focus C. Die verwoordt onze ambitie om de klant nog meer centraal te stellen. De wil om de noden van de klant toegankelijk en efficiënt te leningen. Om hem te helpen bij zijn succes. Alleen wanneer we daarin slagen, is ook onze missie een succes.

En dat was het geval in 2016. We haalden vrijwel al onze doelstellingen – op sommige domeinen overtroffen we zelfs de verwachtingen. We mikten op 270 miljoen euro omzet, we behaalden 276 miljoen. We gingen voor 6 miljoen euro winst, we sloten af op 7,9 miljoen euro.

Ondertussen was 2016 ook voor onze groep een jaar boordevol verandering. We namen afscheid van ons ziekenfonds – dat fuseerde met Partena Ziekenfonds en Partenamut. We stapten mee in de hervorming en regionalisering van de kinderbijslag. We brachten de nieuwe wetgeving voor de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk in de praktijk. We realiseerden een sterkere Europese verankering, ...

Het is maar een greep uit tientallen initiatieven waarvan de mensen rondom ons de vruchten plukken. Samen met ondernemer, werkgever en werknemer bouwen we aan duurzaam werk en leiderschap, flexibelere lonen en loopbanen, betere en meer gepersonaliseerde begeleiding bij langdurige ziekte of burn-out.

Werk genoeg, dus. Daarom rusten we ook in 2017 niet op onze lauweren. We blijven onze eigen medewerkers ondersteunen om het beste van zichzelf te geven. In fysieke en mentale topconditie. Alleen zo dragen we bij tot het succes van mens, organisatie en maatschappij. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Stephan Londoz CEO Groep Securex
Rik Van Quickenborne Voorzitter Groep Securex

Over securex

Let’s make organisations & people successful in business & in life!

Werk en privé vloeien meer en meer samen. Maar ondertussen voelen we minder vaste grond onder onze voeten. De wereld wordt VUCA: volatile, uncertain, complex and ambiguous. Securex stemt zijn strategie af op die realiteit met een missie die boekdelen spreekt: Let’s make organisations & people successful in business & in life! Elke dienst, elke oplossing, elke actie is doordrongen van die ambitie.

Werkelijk alles verandert: de sociale wetgeving, de financieel-economische situatie, de sectoren en de concurrentie die er speelt, de arbeidsmarkt en de eisen van medewerkers, … Niet toevallig domeinen die wij onder onze hoede nemen.

Daarom innoveren we bij Securex flexibel, snel en continu. We kiezen resoluut voor de klant en willen beter worden in wat we vandaag al goed doen. Daarbij hoort een groeistrategie met concrete prioriteiten en groeipolen, ecosystemen en bedrijfswaarden:

 • Customer Orientation – De klant is de voornaamste inspiratie in alles wat we doen.
 • Strong Together - We werken samen met collega’s, partners, leveranciers en klanten om services te ontwikkelen die het verschil maken.
 • Trust & Responsibility - We nemen het initiatief om het almaar beter te doen in een context van vertrouwen.
 • Sustainability - Ons doel is om duurzaam te ondernemen met respect voor onze klanten, medewerkers en omgeving.

Dat we mee evolueren, uit zich onder meer in de fusie van het Ziekenfonds Securex met Partena Ziekenfonds en Partenamut en in onze inspanningen rond de regionalisering van de kinderbijslag.

Securex klaar voor toekomst kinderbijslag

Securex en Acerta spelen samen in op regionalisering

SSinds de zesde staatshervorming is de kinderbijslag een regionale bevoegdheid. Ze verschuift dus van het federale niveau naar het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kinderbijslagfondsen van Securex en Acerta reageerden op die ontwikkeling door samen in zee te gaan.

Ze profileren zich zo als ‘professionele dienstverlener voor het uitbetalen van de kinderbijslag’. Een belangrijke strategische keuze, want binnenkort kiest ieder gezin zijn eigen kinderbijslagfonds – in plaats van de werkgever. De fusie draagt ook bij tot kostenbesparingen en verbeterde efficiëntie. Een app om de communicatie met gezinnen te stroomlijnen behoort tot de geplande realisaties van 2017.

Krachten bundelen voor sterkere diensten

Ziekenfondsen Securex, Partena Ziekenfonds en Partenamut gaan samen

In 2016 bereidden de Onafhankelijke Ziekenfondsen Securex, Partena Ziekenfonds en Partenamut hun fusie voor. Die ging officieel in op 1 januari 2017. In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel gaan de ziekenfondsen verder onder de naam Partena Ziekenfonds. In Wallonië en Franstalig Brussel worden ze Partenamut.

Met de fusie spelen de ziekenfondsen in op hun veranderde context. Vooral de toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid was doorslaggevend. De alliantie garandeert een betere en duurzamere lokale dienstverlening en wapent het ziekenfonds voor de toekomst.

 • Stephan Londoz, Chief executive officer
 • Reynald Jacobs, Deputy chief executive officer
 • Agnes Hertogs, Chief operating officer
 • Filip Baptist, Chief operating officer
 • David Ducheyne, Chief people officer
 • Patrice Courtin
 • Rik Van Quickenborne
 • Jean-Pierre Champagne
 • Guy Savoir
 • Francis Ampe
 • Reynald Jacobs
 • Olivier Blanpain
 • Stephan Londoz
 • Pierre Goffin
 • Henri Cnops
 • Sociaal Secretariaat Securex
 • Rekencentrum Securex
 • Securex Arbeidsongevallen
 • Securex Allerlei risico’s
 • Externe Dienst voor Preventie & Bescherming Securex
 • Kinderbijslagfonds Securex
 • Securex Integrity Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
 • Groep Securex
 • Securex Leven
 • Ziekenfonds Securex
 • VMOB Securex
 • Securex Invest
 • Medische Controle Securex
 • Securex Ondernemingsloket – Go Start
 • Securex Consult
 • Stichting Securex
 • Securex International
 • Securex Medical Services (Frankrijk)
 • Le Sécretariat Social Securex (Frankrijk)
 • Securex Luxembourg
 • Securex Nederland
Voorzitter
 • Van Quickenborne Rik
Vice-voorzitters
 • Courtin Patrice
 • Conseils JP (M. JP Champagne)
  Bestuurders
 • Ambusco BVBA (M. Francis Ampe)
 • Anthoon Georges
 • Assinco BVBA (M. Serge Demoulin)
 • Baptist Filip
 • Blanpain Olivier
 • Boonen Herman
 • Braive Alain
 • Cammaert Tom
 • Charlier Benoit
 • Cnops Henri
 • Coulonval Daniel
 • Delchambre Fernand
 • Dewanckele Rik
 • Ducheyne David
 • Guillaume Bernard
 • Hayez Yvan
 • Hermant Jean-Pierre
 • Hertogs Agnes
 • Huet Michel
 • Jacobs Reynald
 • Lefebure Bruno
 • Ligny Geneviève
 • Londoz Stephan
 • Marc VH-Consult BVBA (M. Marcus Van Heddeghem)
 • Mattheeuws Christine
 • PG Consult SCRI (M. Pierre Goffin)
 • Reding Remy
 • Savoir Guy
 • Sohet Yves
 • Streel Marianne
 • Transversis (M. Stéphane Kodeck)
 • Van Doorne Steven
 • Wibaut Serge

Starters & zelfstandigen

“Securex houdt graag de vinger aan de pols van de ondernemerswereld.”

Guillaume Desclée Medeoprichter FriendsFamily

Partners in business

Wat zou onze economie voorstellen zonder ondernemers? Zij zorgen ervoor dat we er als maatschappij op vooruitgaan en als Europese regio competitief blijven. Dankzij verfrissende ideeën en hard werk. Ook in 2016 effende Securex mee het pad. Met projecten rond financiering, digitalisering, … en duurzaam succes.

Om startende en gevestigde ondernemers optimaal te steunen, spelen we in op nieuwe marktevoluties. We putten daarvoor uit decennialange expertise. Onze businesscoaches houden ondertussen de vinger aan de pols bij de ondernemers zelf. Zo detecteren ze vragen en knelpunten in een vroeg stadium. Uitdagingen die we samen transformeren tot toekomstgerichte oplossingen.

In 2017 staat de bescherming van de ondernemer en zijn bedrijf centraal en werken we voort aan de uitbouw van onze diensten voor gevestigde ondernemers.

Financiële ruggensteun voor starters

Securex stapt mee in Seeder Fund en proUnity

In oktober 2016 lanceerde EEBIC Ventures het Seeder Fund: een investeringsfonds voor Belgische start-ups, vooral actief in digitale innovatie. Securex stapte aan boord als aandeelhoudende organisatie. En draagt zo bij aan het budget van 12 miljoen euro. Dat wordt verdeeld over ongeveer 15 veelbelovende start-ups per jaar – in de vorm van een lening of kapitaalinjectie.

Het digitale freelanceplatform proUnity is een van de projecten die al financiering kregen. Securex, met zijn focus op human capital, voelde meteen een klik met proUnity. We schonken een lening van 150.000 euro en verwelkomden het team in onze Hive5-coworkingkantoren. Zo is ons expertisenetwerk voor proUnity altijd binnen handbereik.

Werkplek? Check!

Bedrijvigheid troef in coworkinglocatie Hive5

Starters en start-ups spenderen veel tijd aan hun zoektocht naar middelen. En naar een geschikte werkplek. Securex maakte daarom 1200 m² kantoorruimte vrij in zijn hoofdkwartier in Etterbeek. De coworkinglocatie werd Hive5 gedoopt, een naam die de bedrijvigheid en het communitygevoel van de ondernemers onderstreept. Het landschapskantoor met privé- en ontspanningsruimtes stimuleert sinds juni 2016 confidence, connection en creativity bij de professionals. De start-ups FriendsFamily, Skwarel, Smaoll, proUnity en DiversiCom namen er hun intrek.

Zorgeloos zelfstandig worden

Complete startersondersteuning onder één dak

Van loket naar loket lopen om een eigen zaak te lanceren? Dat staat haaks op de huidige digitaliseringstrend. Bij Securex voelden we de noodzaak om starters bij elke stap te helpen op één platform: van pril idee tot btw-nummer. Dat platform ging in mei 2016 live als IkStartMijnZaak.be. De drietalige site biedt ondernemers onder meer een persoonlijk actieplan, tips van businesscoaches en een snelle onlineregistratie als zelfstandige.

Gps voor ondernemingen

Gratis gepersonaliseerd advies voor ondernemers in alle stadia

In welk stadium ze zich ook bevinden, ondernemers willen vooruit. Daarom zet Securex zijn schouders onder Boost2Success – een project van ondernemersorganisatie NSZ in opdracht van de Vlaamse overheid. Ook Atradius, BNP Paribas Fortis, KVABB en adviesbureau Multiple Choice werken mee. Starters, gevestigde zelfstandigen en ondernemers rekenen bij Boost2Success op een online-quickscan. Die resulteert in een helder objectief analyserapport, dat de ondernemer later met een expert kan bespreken. Securex levert kennis en advies voor het project.

Bouwen aan partnerstatus

Securex groeit als referentie voor ondernemersadvies

Open samenwerking wordt almaar belangrijker. Daarom zitten we rond de tafel met externe partijen. Zoals BNP Paribas Fortis. In 2016 sloten we een Samenwerkingsconventie voor Starters. Openen mensen een professionele rekening bij de bank, maar zijn ze nog niet ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen? Dan verwijst BNP Paribas Fortis de klanten door naar ons ondernemingsloket. En wij doen hetzelfde.

Om starters in hun eigen regio optimaal te helpen, werken we bovendien samen met de boekhoudkantoren KMO Team Consult en Moore Stephens. Beide werden in 2016 erkende uitbatingszetels van Securex.

Ook deze recente partnerships, aan beide kanten van de taalgrens, springen in het oog:

The Birdhouse ARTEpreneur Entrepreneur Weekend F.a.r.
Een accelerator die ondernemers laat samenwerken met de juiste mensen om hun ambities te realiseren.
Securex is een van de drie grote partners in het programma.

Ontdek The Birdhouse
Gentse studentencoöperatie voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die dromen van het ondernemerschap. Dankzij ARTEpreneur steken ze al van wal tijdens hun studies.
Securex steunt de jonge ARTEpreneurs met deskundige antwoorden over wetgeving, statuten, rekrutering, ...

Ontdek ARTEpreneur
Professionele weekendevents waarbij (pre)starters werken aan hun project, omringd door businesscoaches en ervaren vakgenoten.
Securex stelt daarvoor zijn coworkinglocatie Hive5 ter beschikking.

Ontdek Entrepreneurs Weekend
Kort voor femmes actives en réseau. F.a.r. omvat netwerkdiners,
- ontbijten en
- ontmoetingen, specifiek voor ondernemende vrouwen. De activiteiten helpen hen om zowel hun professionele als privéleven te verrijken.
Securex is partner van de Business Women Trophy, die inspirerende vrouwelijke ondernemers in de kijker zet.

Ontdek F.a.r.

Hive5: een bijzondere plek vol creativiteit

Ondernemen in een aangename, positieve sfeer

Privéplatform FriendsFamily vereenvoudigt financiële transacties tussen vrienden of familieleden. De jonge organisatie giet daarvoor leningen en schenkingen in een structuur en bestendigt ze met heldere contracten. Hoe ondersteunt Securex zulke initiatieven? Hoe promoot de socialedienstverlener het ondernemerschap? En welke middelen zijn er voorhanden voor prille start-ups?

Lees meer
Terug

Hive5: een bijzondere plek vol creativiteit

Ondernemen in een aangename, positieve sfeer

Privéplatform FriendsFamily vereenvoudigt financiële transacties tussen vrienden of familieleden. De jonge organisatie giet daarvoor leningen en schenkingen in een structuur en bestendigt ze met heldere contracten. Hoe ondersteunt Securex zulke initiatieven? Hoe promoot de socialedienstverlener het ondernemerschap? En welke middelen zijn er voorhanden voor prille start-ups?

FriendsFamily, een initiatief van de bvba Gui&CO, werd gelanceerd in september 2016. Medeoprichter Guillaume Desclée vertelt hoe Securex meetrekt aan de kar: “Securex houdt graag de vinger aan de pols van de ondernemerswereld en streeft naar hecht contact met jonge ondernemers. De organisatie begrijpt perfect waar onze noden liggen en welke hindernissen we moeten overwinnen. We kregen dan ook een uitzonderlijke plek aangeboden om te werken, onze creativiteit de vrije loop te laten en ideeën uit te wisselen: Hive5.”

Alles om trefzeker te ondernemen

Guillaume is lyrisch over de coworkingplaats: “Hive5 is een aangename en positieve plek. Ze houdt onze ondernemersgeest scherp.” “De moderne ruimte baadt in het licht en heeft een uitstekende wifiverbinding”, zegt Guillaume er meteen bij. “We vinden in Hive5 alle ingrediënten om te ondernemen in optimale omstandigheden. We hoeven ons werkelijk nergens zorgen over te maken. Zo gaat al onze aandacht naar ons project.”

De boog kan niet altijd gespannen zijn

Hive5 biedt medewerkers ook voldoende ontspanningsmogelijkheden, wat hun welzijn ten goede komt. “Tijdens yogasessies en morning boosts komen we tot rust. We benutten die momenten om van gedachten te wisselen met de andere huurders – erg verrijkend. Ook super: de gemeenschappelijke ruimte met pingpongtafel, bar en plantenwand. Kortom, alles wat je als team verlangt in een harmonieuze omgeving, dát is Hive5.” Zo stimuleert de coworkingplaats de creativiteit en de zin om vooruitgang te boeken.

Securex? Partner bij uitstek!

De samenwerking tussen FriendsFamily en Hive5-manager Gaël Van Gijsegem loopt gesmeerd: “Gaël is voor ons het gezicht van Securex. We voelen met hem een echte klik.” De stap naar andere Securex-diensten was dan ook snel gezet: “We sloten ons aan bij het Sociaal Secretariaat. Dat was vanzelfsprekend, zeker als je bedenkt dat de dienst maar één verdieping hoger is gevestigd. Hoe rekruteren we het best werkkrachten? Welke reglementering hoort bij de beroepsinlevingsovereenkomst? Securex is onze gids bij al die vragen. Een luxe voor een jonge start-up als FriendsFamily.”

Buitenlandse kmo in België? Een uitdaging … met een oplossing!

“Wat ik vooral onthoud van mijn samenwerking met Securex? Aangename en kwaliteitsvolle contacten met alle medewerkers.”

Raphael Favelier Manager Koezio

Aan de zijde van de kleine en middelgrote ondernemer

Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Ofwel: de VUCA-wereld waarin kleine en middelgrote ondernemingen dag na dag gedijen. De sociale en fiscale regelgeving voor kmo’s wordt almaar moeilijker. HR-vraagstukken steunen niet langer op eenzijdige oplossingen. En de digitaliseringsgolf doet oude werkgewoontes wankelen. Securex begeleidde kmo’s daarom doelgericht in 2016, en heeft concrete speerpunten klaar voor 2017.

Securex zorgt ervoor dat werkgevers de tijd hebben om zich te focussen op hun kernactiviteiten, op de groei van hun onderneming en op de ontwikkeling van hun medewerkers. In onze onestopshop voor HR-zaken vinden ze daarvoor alle onderdelen.

Daarnaast spelen we elk jaar in op concrete uitdagingen. In 2016 realiseerden we onder meer een efficiënter contractproces en een stimulusprogramma voor kleine en startende werkgevers. 2017 wordt het jaar van nieuwe partnerships en innovatie, van customer connection en specifieke oplossingen voor retail, bouw en horeca.

Contracten van nu af aan digitaal

C2C stroomlijnt contractproces voor startende werkgevers

De entiteiten van de Groep Securex sturen jaarlijks meer dan 20.000 contracten uit naar werkgevers en verwachten die ondertekend terug. Vooral startende werkgevers die zich willen aansluiten, ervaren die administratie als een opgave. Want tot voor kort verliep dat proces manueel. Wat geregeld leidde tot onleesbare of onvolledige gegevens of verloren documenten, met frustraties van de klant als gevolg.

Sinds oktober 2016 rolt Securex bij al zijn lokale salesteams het digitalisatieproject C2C (Contact to Contract) uit. Dat stroomlijnt het contractproces en integreert het in de crm-software Salesforce. Het wordt daardoor mogelijk om contracten digitaal te ondertekenen en te verzenden. En dat betekent alvast een administratieve hindernis minder op de weg naar succes.

Tewerkstelling toegelicht voor startende werkgevers

Begin 2016 lanceerde Securex de miniwebsite www.aanwervenzonderzorgen.be en de loonkostensimulator www.loonkost.be. We waren daarmee de eerste socialedienstengroep om in te spelen op de nieuwe tewerkstellingsmaatregelen van de federale regering – november 2015.

We promootten de onlinetools uitgebreid bij potentiële werkgevers (zelfstandigen) en kleine werkgevers. Want voor die doelgroep biedt de taxshift heel wat mogelijkheden om groeiambities te realiseren. Het communicatieplan omvatte nationale en regionale acties: radiocampagnes, relationship marketing naar bedrijfsleiders en zelfstandigen, aangepaste webcontent voor specifieke doelgroepen, …

We koppelden ook een enquête aan het thema. De resultaten belandden in meer dan dertig media en op het bureau van Willy Borsus, federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s.

Afwezigheden een stap voor

Sociaal secretariaat en medische controle helpen om absenteïsme te detecteren

Onze experts en enkele recente wetsvoorstellen zijn het erover eens: we moeten anticiperen op langdurige afwezigheden. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt in steeds grotere mate bij de werkgevers gelegd.

Securex helpt hen nu om proactief signalen van absenteïsme op te vangen. Zo passen we intelligente logaritmes toe op de maandelijkse loongegevens, en detecteren we snel korte en beginnende langdurige afwezigheden. We maken het werkgevers bovendien gemakkelijk om online een medische controle aan te vragen – met buttons naar het webformulier. Op termijn varen zowel medewerker als organisatie wel bij die vooruitziende maatregelen.

Helder zicht op inkomsten

Securex lanceert een loonoptimalisatietool voor bedrijfsleiders

Zelfstandigen en bedrijfsleiders van kleine of middelgrote ondernemingen kijken aan tegen complexe (para)fiscale wetgeving en rigide looncontroles. Daarom ontwikkelden we een optimalisatietool. De tool blinkt uit door gebruiksvriendelijkheid en door de integratie van onze verzekeringen – waaronder het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), het pensioensparen en het gewaarborgd inkomen.

Gemoedsrust voor kleine ondernemers

Rechtsbijstandverzekering i.s.m. ARAG dekt hoge, onverwachte kosten

Securex breidde zijn aanbod naar werkgevers en zelfstandigen in oktober 2016 uit met een rechtsbijstandverzekering bij fiscale controles – en de eventuele rechtszaak die erop volgt. We gingen daarvoor een samenwerking aan met de toonaangevende verzekeraar ARAG. De polis dekt de onverwachte, hoog oplopende kosten van experts, zoals de boekhouder of fiscaal adviseur. Met de verzekering zijn zelfstandigen en kleine ondernemers geruster bij controles op de bedrijfsvoorheffing en op indirecte belastingen.

HR voor kmo’s: een onestopshop

Kleine en middelgrote ondernemingen vinden bij Securex alle HR-diensten onder één dak:

 • Loon- & Personeelsbeheer – tijdefficiëntie, vereenvoudigde administratie en gebruiksvriendelijke tools voor geautomatiseerde HR-processen
 • Preventie & Bescherming – alle ondersteuning voor een ideale werkomgeving en een duurzaam welzijnsbeleid
 • HR-training – waaier aan opleidingen over de meest uiteenlopende HR-topics
 • Verzekeringen – ruime arbeidsongevallenverzekeringen en andere producten om bedrijf en werkgever optimaal te beschermen
 • Absenteïsme – trefzekere oplossingen voor korte en langdurige afwezigheden
 • Kinderbijslag – alle administratie rond de kinderbijslag van werknemers

Focus op klanten en waardevolle partners

Uitdagingen voor 2017 in de schijnwerpers

Retail, bouw en horeca Partnerships Customer connection
ontwikkeling van oplossingsgericht sectoraanbod voor retail, horeca en bouw Business ontwikkeling en integratie van partnerships om onze businessmethodes te optimaliseren Innovatie ontwikkeling van partnerships met externe specialisten om strategische innovatie te ondersteunen uitvoering van uiteenlopende maatregelen om de klantenbeleving te optimaliseren en om onze klanten-portefeuille te doen groeien

Buitenlandse kmo in België? Een uitdaging … met een oplossing!

Indooravonturenpark Koezio biedt ondernemingen een sterk concept voor teambuildings en seminaries. Het bedrijf werd opgericht in het Franse Rijsel, maar vestigde zich eind 2016 ook in de hoofdstad van Europa. “Securex bleek daarvoor de juiste compagnon de route”, vertelt manager Raphaël Favelier.

Lees meer
Terug

Buitenlandse kmo in België?
Een uitdaging … met een oplossing!

Indooravonturenpark Koezio biedt ondernemingen een sterk concept voor teambuildings en seminaries. Het bedrijf werd opgericht in het Franse Rijsel, maar vestigde zich eind 2016 ook in de hoofdstad van Europa. “Securex bleek daarvoor de juiste compagnon de route”, vertelt manager Raphaël Favelier.

Eén volledige dag in de huid kruipen van een special agent en samen met je eliteteam labyrinten doorkruisen, tussen boomkruinen klauteren, puzzels oplossen, … Dat staat bedrijven te wachten bij Koezio, waar ze ook seminarieruimtes mogen inpalmen.

Raphaël Favelier, nog even manager van de Brusselse vestiging, licht trots toe wat oprichter Bertrand Delgrange inspireerde: “Bertrand wil sterke waarden overbrengen, zoals verbondenheid en wederzijdse hulp. Ervaringen uitwisselen is voor Koezio dan ook fundamenteel.” En in Securex vond de ondernemer een dienstverlener die die waarden deelt.

Complete dienstverlening voor HR en wetgeving

De Belgische vestiging van Koezio telt vijftien tot twintig voltijdse medewerkers. Zij krijgen regelmatig versterking van nog eens een vijftiental jobstudenten. Heel wat arbeidsovereenkomsten dus, die vragen om een strikte opvolging.

Raphaël: “Al sinds onze start in Brussel schakelen we de diensten van Securex in. De organisatie betekent een enorme hulp voor alle HR-aspecten – ik denk aan HRonline – en voor het beheer van contracten en gepresteerde uren. Arbeidsrichtlijnen, contracten, vakantiegeld, ontslagen, …? Securex beantwoordt al mijn administratieve en juridische vragen.” Voor Raphaël des te belangrijker omdat de Belgische en de Franse wetgeving mijlenver uit elkaar liggen.

Samen elke hindernis overwinnen

Koezio is erg te spreken over het snelle reactievermogen van Securex: “Ik krijg altijd binnen de twee dagen antwoord op mijn vragen en bereik de medewerkers op elk moment via HRonline om twijfels weg te werken. Gisteren nog verwezen ze me door naar een collega die me alles wist te vertellen over de medische onderzoeken.”

Hartelijke teamspeler

Raphaël trekt de deur van de Brusselse vestiging binnenkort achter zich dicht, maar slaapt op beide oren: “Mijn opvolger is in goede handen bij Securex en krijgt een grondige opleiding over HRonline. Wat ik vooral onthoud van mijn samenwerking met Securex? Aangename en kwaliteitsvolle contacten met alle medewerkers.” En dat is geen kleintje, gezien de aanzienlijke complexiteit van de HR-materie.

Corporate markets

“Securex begeleidde Bostoen uiterst professioneel en bleek voldoende juridisch onderlegd om flexibele verloning in te voeren.”

Johan De Vlieger Directeur Legal & Projectontwikkeling Bostoen

Grote bedrijven trekken de people-kaart

In 2016 bevonden grote ondernemingen zich midden in een fel veranderende realiteit. Opvallendste trends: voorzichtige heropleving van de economie, toenemende aandacht voor medewerkers en nieuwe vormen van tewerkstelling en arbeidsflexibiliteit. Bedrijven rekenden op Securex voor concrete ondersteuning bij kernuitdagingen als absenteïsme en duurzame inzetbaarheid.

Je voelt het economische optimisme langzaamaan terrein winnen op de arbeidsmarkt. Zo rekruteert een aantal van onze klanten weer nieuwe werkkrachten. Belangrijk: medewerkers hebben nood aan meer (positieve) begeleiding: bij ziekte en burn-out, bij psychosociale problemen en carrièretwijfels, bij een gezonde levensstijl en work-life balance, …

We kiezen daarom resoluut voor een people-aanpak. Waarin we het individu niet alleen ondersteunen als medewerker, maar ook in zijn leven buiten de bedrijfsmuren.

Flexibiliteit is een sleutelwoord, en niet alleen voor de werknemer – denk aan verloning en werktijden. Ook bedrijven komen almaar wendbaarder voor de dag. Of zouden daar voordeel uit halen. Heel wat ondernemingen vullen hun vaste personeelsbestand in piekperiodes al aan met freelancers. En heel wat mensen zijn aan de slag bij meer dan één werkgever.

Digitalisering maakt het bovendien mogelijk om werk te onttrekken aan tijd en plaats. Bedrijven en hun HR-afdelingen zijn dus noodgedwongen om hun organisatie in vraag te stellen. En om nieuwe werkvormen en statuten te omarmen.

Alle absenteïsmecijfers op één lijn

Securex harmoniseert berekeningen afwezigheidspercentages

Er bestaan verschillende wijzen om absenteïsmecijfers te berekenen en kenbaar te maken. De klant daarentegen rekent op bruikbare, duidelijke en vergelijkbare data. Daarom zetten we in 2016 alle neuzen in dezelfde richting: we stroomlijnden onze rapportage over alle businessunits heen en namen de berekeningsformule uit de white paper ‘Absenteïsme’ over.

Resultaat? Ondernemingen werken met transparante rapporten en benchmarken hun absenteïsmecijfers vlotter. De harmonisatie garandeert bovendien een gefundeerdere interpretatie van de statistieken. Want na de cijfers komen de maatregelen. En daar komt de expertise van Securex als geroepen.

Alle keepers voor één doel

Businessunits Securex versterken retentiemanagement

In 2016 introduceerde Securex een beter doordacht klantenretentiebeleid. De verschillende Securex-businessunits (BU’s) slaan daarvoor de handen in elkaar. De klantenretentie wordt niet meer zoals vroeger georganiseerd per BU, maar over de BU’s heen. Dat betekent dat klanten vanaf nu communiceren met één Securex-contactpersoon. Die gaat op een proactieve manier te werk, buigt zich over alle uitdagingen van de klant en stelt totaaloplossingen voor.

Deze nieuwe aanpak leidt tot een betere klanttevredenheid en -retentie, en vereenvoudigt het contact tussen klant en Securex. Bovendien stroomlijnen we op deze manier de samenwerking over de BU’s heen en verzetten we meer werk met hetzelfde aantal mensen.

Eén aanbod rond duurzame inzetbaarheid

Talent & Career en Health & Safety ontwikkelen geïntegreerde aanpak

Onze ambities rond duurzame inzetbaarheid laten zich niet vangen in één domein. Het draait om het fysieke en mentale welzijn van de medewerker. Om motivatie en jobtevredenheid. Daarom spande Securex zich in 2016 in om de parallelle initiatieven van Talent & Career en Health & Safety te bundelen in een geïntegreerde aanpak. Een aanpak die medewerker, leidinggevende en organisatie optimaal ondersteunt – op wettelijk, operationeel en strategisch vlak. Kortom: Securex maakte zijn aanbod helderder en zijn focus op duurzame inzetbaarheid … duurzamer.

Securex optimaliseert flexibel verloningssysteem

De marktvraag naar cafetariaplannen – of algemener: flexibele arbeidsvoorwaarden – blijft toenemen. Bij die individuele invulling van verloningspakketten komt uiteraard heel wat kijken. Denk maar aan de individuele voordelen van een medewerker: van verzekeringen tot mobiliteitsopties. Bovendien moet de payrolling worden afgestemd op de keuze van de medewerker. Want zijn concrete benefits hebben een weerslag op de loonberekening en op zijn fiscale situatie.

Bij Securex staken vertegenwoordigers van uiteenlopende departementen de hoofden bij elkaar. In de loop van 2016 lanceerden we de miniwebsite rond het cafetariaplan. We ontwikkelden een prototype van een beheertool. We stelden een concreet en ruim aanbod van flexibele voordelen samen. Wordt vervolgd in 2017 …

Overtuigd van menselijk kapitaal

Van talent tot verloning

Securex wordt steeds sterker in zijn rol als interdisciplinaire HR-partner voor grote ondernemingen. Bedrijven rekenen zo op één dienstverlener voor payrolling, welzijn op het werk, juridisch advies, … Ze vinden bij Securex drie grote groepen van diensten:

 1. Payroll & Salary – alles wat met personeel- en loonbeheer te maken heeft
 2. Talent & Career – ondersteuning van rekrutering tot einde loopbaan
 3. Health & Safety – doelgericht aanbod rond veiligheid, gezondheid en aanwezigheid

Onze experts hebben voeling met grote organisaties. Ze kennen de uitdagingen en de evoluties op de arbeidsmarkt. En ze zijn overtuigd van de waarde van menselijk kapitaal. Samen met de ondernemingen optimaliseren ze de manier waarop ze talent aantrekken en helpen om onontgonnen vaardigheden te verkennen.

Focus op strategie, communicatie en partnerships

Wat brengt 2017 voor Corporate Markets?

In 2017 focussen we op klantenstrategie en -communicatie, en op samenwerking met externe partners om ons aanbod te versterken. Zo blijven we onze dienstverlening aanpassen aan de snel veranderende noden van grote ondernemingen.

Klantenstrategie
Logische productcombinaties In 2017 versterken we de diensten van een bepaalde businessunit met diensten van andere BU’s. Zo leveren we doeltreffender oplossingen voor steeds complexere uitdagingen. Een voorbeeld: een nieuwe aansluiting bij het Sociaal Secretariaat laten samengaan met een screening van het absenteïsme bij de klant. Sectorspecifieke oplossingen Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen en wettelijke vereisten. Daarmee stijgt ook de vraag naar sectorspecifieke oplossingen. Securex werkt in 2017 onder meer een aanbod uit voor dienstenchequebedrijven, rusthuizen en ziekenhuizen.
Klantencommunicatie Externe partnerships
Strategie herdacht vanuit de klant Securex wil zijn klanten niet nodeloos belasten met mailings en brieven. Daarom communiceren we in 2017 waar mogelijk minder frequent, maar wel duidelijker, vollediger en overzichtelijker. We zorgen er daarnaast voor dat alle Securex-communicatie dezelfde uniforme stijl meekrijgt, in woord en beeld. Bruggen bouwen bij snelle ontwikkelingen Securex stemt zijn aanbod voor grote ondernemingen voortdurend af op de veranderende noden. Op eigen houtje of met hulp van een deskundige externe partner, bijvoorbeeld uit de technologische sector. We kijken uit naar mogelijke samenwerkingen om ons aanbod te verrijken.

Duurzaam tot in de rewards

Zó lanceerde Bostoen flexibele verloning bij zijn medewerkers

Bouwonderneming Bostoen groeide in 40 jaar tijd uit van een familiezaak tot een bedrijf met meer dan 250 medewerkers. Een ontwikkeling die vroeg om een sterk verloningsbeleid. In 2015 bracht Bostoen extra transparantie in zijn basisbrutolonen. In 2016 volgde het Flex-Budget, een eigen versie van het cafetariaplan. De sleutels tot succes? Nauwe betrokkenheid van de medewerkers en de expertise van Securex.

Lees meer
Terug

Duurzaam tot in de rewards

Zó lanceerde Bostoen flexibele verloning bij zijn medewerkers

Bouwonderneming Bostoen groeide in 40 jaar tijd uit van een familiezaak tot een bedrijf met meer dan 250 medewerkers. Een ontwikkeling die vroeg om een sterk verloningsbeleid. In 2015 bracht Bostoen extra transparantie in zijn basisbrutolonen. In 2016 volgde het Flex-Budget, een eigen versie van het cafetariaplan. De sleutels tot succes? Nauwe betrokkenheid van de medewerkers en de expertise van Securex.

Vooruitdenken loopt als een rode draad door de geschiedenis van Bostoen. Vandaag is de onderneming doordrongen van duurzaamheid. Dat uit zich niet alleen in de bouw van passiefhuizen, maar ook in een ecologische kijk op bedrijfswagens en in een vooruitstrevend personeelsbeleid.

Om die laatste factor te optimaliseren, riep bestuurder Johan De Vlieger de hulp in van Securex, zijn vertrouwde sociaal secretariaat. “We hebben onze werkkrachten altijd correct verloond. Maar wel à la tête du client. Dat bracht bepaalde ongelijkheden en dus spanningen met zich mee. Bovendien lagen er kansen om onze loonkosten te optimaliseren en zou een flexibeler loonbeleid onze employer branding sterken. Daarom verjongen en verbeteren we ons beleid nu zachtjesaan.”

Elk loon helder verantwoord

In de eerste fase legde Bostoen vijf loonbanden vast op basis van objectieve functiebeschrijvingen en benchmarks – samen met HR-consultancybureau Hudson. “Daardoor kunnen we ieders loon nu helder verantwoorden”, vertelt Johan. “Securex hielp ons bij de tweede fase: die van de flexibele voordelen voor white collar-medewerkers. En het was al gauw duidelijk dat we de juiste partner aan boord hadden.”

Medewerkers nauw betrokken

Het cafetariaplan van Bostoen werd Flex-Budget gedoopt. Johan licht toe: “Met hun Flex-Budget kiezen medewerkers een van de ‘producten’ uit onze korf: een bedrijfswagen, extra kindergeld, warrants of extra betaalde verlofdagen. Het is dus geen cash. Hoe bepalen we wie welk budget krijgt? Dat doen we op basis van de specifieke loonband en de verantwoordelijkheid die de individuele medewerker draagt.”

Die medewerker werd trouwens nauw betrokken bij het hele proces. “Securex stelde met ons een enquête voor het personeel op. Kernvraag: wat moet er volgens jullie in het Flex-Budget? De meest voorkomende én fiscaal interessante antwoorden haalden het aanbod voor 2017.”

Heel wat medewerkers ervaren zo’n verandering in hun loonpakket als ingrijpend. Daarom liet Bostoen experts van Securex, de bank en de leasingmaatschappij het personeel informeren tijdens workshops. “Dat maakte dat de invoering van ons Flex-Budget erg vlot verliep”, vertelt Johan. Of de individuele invulling van het loonpakket geen berg administratie met zich meebracht? Johan: “In geen geval, iedere medewerker kreeg een e-mail met zijn persoonlijke opties. Waarna Securex de keuzes efficiënt verwerkte.”

Niet te onderschatten meerwaarde

“Onze medewerkers reageren tevreden. En we merken nu al dat onze ster als aantrekkelijke werkgever rijst”, reflecteert Johan. “Zonder Securex was het niet gelukt”, voegt hij er snel aan toe. “Securex begeleidde ons uiterst professioneel. De experts bleken voldoende juridisch onderlegd om flexibele verloning in te voeren. En toonden een scherp inzicht in de psychologische impact van verandering. Een niet te onderschatten meerwaarde.”

International

“Dankzij Securex kent onze internationale payroll de regelmaat van een klok.”

Dominique Rei Rodriguez HR Manager Europe Nomacorc

Bloeien en groeien over de landsgrenzen

Almaar meer bedrijven planten hun vlag in het buitenland. Daardoor neemt de vraag naar internationale HR-diensten toe, vooral voor payroll en personeelsadministratie. Opvallend veel kmo’s zoeken een maatoplossing om hun grensoverschrijdende activiteiten centraal te coördineren. Securex breidde daarom in 2016 zijn International-aanbod verder uit.

Bij Securex horen we de verzuchtingen van internationaalgerichte bedrijven – klein, middelgroot en groot. Sommige kmo’s wijken bijvoorbeeld terug voor dure beheertools om hun buitenlandse administratie te coördineren. Andere bedrijven worstelen met lokale sociale wetgeving of missen een globaal zicht op hun internationale personeelsbestand. Op al die vlakken verbeterden we onze diensten en creëerden we een nog sterker geïntegreerd cross-country HR management.

Securex heeft filialen in België en Nederland, Frankrijk en Luxemburg, en in de Democratische Republiek Congo. Toch zijn we vandaag aanwezig in liefst twintig Europese landen. Van Portugal tot Bulgarije, van Finland tot Italië. In die landen leveren we vlekkeloze HR-diensten in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners – goed voor ongeveer 400.000 loonbrieven per maand.

Grote stappen bij onze noorderburen

Overname Van Deelen versterkt marktpositie Securex Nederland

Voor Securex Nederland B.V. stond 2016 in het teken van de overname van Van Deelen Salarisadministraties en Personeelsadviezen B.V. Daardoor evolueerden we op korte tijd tot stabiele speler in de Nederlandse markt. Hoofddoelstelling van het voorbije jaar? Beide bedrijven naadloos integreren en optimale synergieën creëren.

De cijfers spreken boekdelen: we kenden een omzetgroei van 15 procent en zagen onze Nederlandse klantenportefeuille toenemen met 10 procent. Die resultaten getuigen van een vlekkeloze overname, zowel voor collega’s als klanten. In 2017 mikken we op een vergelijkbare groei. Securex is ervan overtuigd dat we over een jaar opnieuw van een mooi succes zullen spreken.

Securex Luxemburg kent overgangsjaar

Eerste steen voor remonte in 2017 is gelegd

Een overgangsjaar. Dat was 2016 voor Securex Luxemburg. We zagen onze omzet lichtjes dalen, maar draaiden toch break-even. In 2017 zetten we in op de remonte. En we namen al belangrijke stappen om een groei van 10 procent te realiseren. Zo verwelkomen we vanaf januari 2017 meerdere nieuwe klanten voor hun payrolladministratie.

Daarnaast brachten we optimalisaties aan in onze offerte en algehele organisatie. Ondertussen zitten er heel wat mooie samenwerkingen in de pijplijn. Nog op het programma: onze klantenrapporten voltooien en HRonline helemaal op punt stellen. Ook bij een economisch dipje – geen eigenaardigheid in deze veranderlijke tijden – geeft Securex zich niet gewonnen. Zoveel is zeker.

Securex Frankrijk breekt records

Groei en uitbouw aanbod domineren activiteiten in 2017

In 2016 veranderde het management van de Franse Securex Medical Services. Dat is maar één gebeurtenis uit een jaar vol ontwikkeling. Al onze Health & Safety-oplossingen behaalden nieuwe records, zowel qua omzet als qua omvang van de activiteiten. We zetten onze inspanningen rond de herwerking van onze payrolldiensten verder en zien onze externe groei steeds meer concretiseren.

We verwachten ook dat ons groeiritme van de voorbije jaren zich doorzet. We ontwikkelen daarvoor niet alleen innovatieve oplossingen. We bouwen ook ons aanbod rond loonbeheer en rond de preventie en beheersing van absenteïsme uit. Met een betere commerciële vertegenwoordiging op nationaal vlak, ten slotte, willen we ons marktaandeel op Franse bodem uitbreiden.

Opereren op Afrikaans continent blijft boeiende ervaring

Mooie perspectieven ondanks instabiel politiek-economisch klimaat

Vanuit uitvalsbasis Kinshasa zette Securex in 2016 zijn ontwikkeling in de Democratische Republiek Congo voort. We zagen meer en meer klanten vallen voor ons aanbod rond Talent & Performance Management, coaching en opleidingen. Congolese bedrijven sturen bovendien aan op langetermijnsamenwerkingen. Dat merken we doordat ze almaar vaker aanvullende Securex-diensten inroepen. Het vertrouwen in onze organisatie groeit dus zienderogen.

Helaas houdt het instabiele politieke en economische klimaat de plaatselijke groei wat tegen. Zo zien heel wat lokale en internationale ondernemingen zich genoodzaakt om hun projecten rond ontwikkeling en HR on hold te zetten. Een feit met impact op de omzetcijfers.

In 2017 nemen we een lokale consultant in de arm. En zetten we vooral in op verbeterde dienstverlening, klantenwerving en een goed georganiseerd, uitgebreid opleidingsaanbod. Mogelijk blijft onze vestiging in de Democratische Republiek trouwens niet de enige op Afrikaanse bodem. In 2017 onderzoeken we de mogelijkheden en opportuniteiten op het continent.

Succesvol internationaal HR-management

Securex helpt Europese ondernemers via hecht expertisenetwerk

Om bedrijven te helpen bij hun buitenlandse uitdagingen, geeft Securex hen toegang tot een geïntegreerd internationaal HR- en payrollplatform. Zo staan ze – als ze wensen – via één dossierbeheerder in contact met de juiste lokale experts. We investeren daarom in een hecht en deskundig internationaal netwerk. Zo gingen we in 2016 een partnership aan met de Poolse HR- en payrolldienstverlener Vistra Services. We versterkten daarmee onze expertise en aanwezigheid in Oost-Europa.

De internationale dienstverlening van Securex biedt ondernemingen onder meer:

 • lobaal HR-beheer, zo uniform mogelijk voor alle markten waarin de onderneming actief is, met vereenvoudigde verzameling van data van alle filialen
 • flexibele afstemming van dienstverlening op lokale verplichtingen en algemene bedrijfsdoelstellingen
 • hulp en expertise bij opstart en groei van een buitenlandse activiteit: lokaal HR-beleid, internationale mobiliteit, taks- en loonoptimalisatie, cross-border employment, …

Op die manier stuwen we bedrijven op buitenlandse bodem naar de juiste strategische beslissingen. Ze botsen bovendien niet langer op administratieve obstakels. De weg naar succes en groei ligt open.

Infographics

Kmo maakt internationale ambitie waar

Nomacorc produceert wereldwijd, met hulp van Securex

Wijnen met een Nomacorc-kurk vallen steevast in de smaak. Een uitgeweken Belg richtte het internationale bedrijf op in de Verenigde Staten. Specialisatie? Kurksluitingen voor wijnen en schuimwijnen, overal ter wereld. Sinds januari 2015 hoort de onderneming bij de groep Vinventions. En ze is in verschillende landen marktleider op het gebied van synthetische wijnkurken. Een realisatie waarop we ook bij Securex het glas heffen.

Lees meer
Terug

Kmo maakt internationale ambitie waar

Nomacorc produceert wereldwijd, met hulp van Securex

Wijnen met een Nomacorc-kurk vallen steevast in de smaak. Een uitgeweken Belg richtte het internationale bedrijf op in de Verenigde Staten. Specialisatie? Kurksluitingen voor wijnen en schuimwijnen, overal ter wereld. Sinds januari 2015 hoort de onderneming bij de groep Vinventions. En ze is in verschillende landen marktleider op het gebied van synthetische wijnkurken. Een realisatie waarop we ook bij Securex het glas heffen.

Nomacorc produceert jaarlijks meer dan twee miljard wijnstoppen in geavanceerde plants in de Verenigde Staten, België, China en Argentinië. De onderneming groeide in korte tijd exponentieel. Hoe speelde ze die internationale expansie klaar zonder er het noorden bij te verliezen?

Een pertinente vraag, want al te vaak denken we dat alleen multinationals in staat zijn tot succes over de landsgrens. In werkelijkheid slaan almaar meer kmo’s hun vleugels uit om te landen op buitenlandse markten. Ze rekenen daarbij, net als Nomacorc, op advies en begeleiding van Securex.

Uitdaging van formaat

De Belgische vestiging van Nomacorc telt ongeveer 200 medewerkers. En nog eens 30 mensen draaien mee op Europees niveau. Dominique Rei Rodrigues, HR Manager Europe bij Nomacorc, getuigt: “De enorme uitbreiding van de voorbije jaren dwong ons om een duurzaam aanwervingsbeleid te voeren. Securex was daarbij van onschatbare waarde. De organisatie stond ons bij tijdens het volledige rekruteringsproces, vooral bij zaken zoals loonsimulaties en analyses van salary splits.”

Een kmo botst bij een buitenlands avontuur natuurlijk op meerdere obstakels: “Enkele jaren geleden was een van onze medewerkers belastingplichtig in twee landen tegelijk. Daardoor moesten we aan twee wetgevingen voldoen en twee lonen uitbetalen. Pure Kafka! Gelukkig hielp de dossierbeheerder van Securex ons uit de nood met zijn expertise, reactiesnelheid en proactiviteit. We waardeerden die hulp enorm. Uiteindelijk vonden we zo onze weg door het oerwoud van regeltjes.

Elk land zijn wetgeving

Het is inderdaad niet vanzelfsprekend om je aan te passen aan de specifieke wetgeving van een onbekend land. Securex vangt dat op met de nodige deskundigheid en ervaring. De organisatie gidst haar klanten voorbij alle eigenaardigheden: “Een wetswijziging? Of een hiaat in de regelgeving? Securex wijst ons daarop, zodat we altijd handelen conform de lokale richtlijnen.”

Faciliterende rol

Securex vervult voor Nomacorc een faciliterende rol. Dominique: “Dankzij Securex kent onze internationale payroll de regelmaat van een klok. We hebben ons buitenlandse loonbeheer integraal toevertrouwd aan Securex International. En stoppen zo al onze energie in onze corc business.” (lacht)

Onze medewerkers

“Niets is te hoog gegrepen als je je mensen vertrouwen, autonomie en flexibiliteit gunt”

Julie Voet Project manager Securex

Onze mensen maken het duurzame verschil

Securex is een organisatie die vooruitgaat dankzij de talenten, ideeën en inspanningen van mensen. En die wordt geconfronteerd met de uitdagingen van een snel veranderende maatschappij. Duurzaamheid en zinvol werk, dát is ons antwoord. Want meer dan ooit maken mensen het verschil.

Een duurzaam bedrijfsbeleid dient twee doelen: continuïteit garanderen in een turbulente wereld en anticiperen op verandering. Die spanning uit zich ook binnen het HR-domein: presteren en groeien, veranderen en service blijven geven aan de klant, leren en excelleren, …

Bij Securex begrijpen we heel goed dat het de mensen zijn die de bedrijfsvoering tot een succes maken. We streven er daarom naar om onze medewerkers beter te wapenen, zowel op als naast het werk.

We bouwen aan werkervaringen die vandaag én morgen zinvol zijn voor onze mensen, voor de organisatie en voor de maatschappij. Werk dat op duurzame wijze leidt tot toegevoegde waarde. Het HR-beleid van Securex zet bovendien in op de balans tussen productiviteit en persoonlijke groei. Zo smeden we dat spanningsveld om tot een opportuniteit voor waardecreatie en duurzaamheid. En daarbij zijn onze waarden de richtlijnen.

Verandering mét garanties

Ziekenfondsfusie onderstreept duurzame people approach Securex

In december 2015 besliste Securex om zijn ziekenfonds te fuseren met Partena Ziekenfonds en Partenamut. De grootste bekommernis was om een toekomstgerichte fusie door te voeren, met name voor onze mensen en klanten. We stelden daarom een straffe voorwaarde: dat de tewerkstelling en inzetbaarheid voor onze mensen meer dan verzekerd zou zijn. Een voorwaarde die werd gerealiseerd.

Omdat een fusie een ingrijpende ervaring kan zijn, investeerden Securex en Partena veel in communicatie en begeleiding. En dat wierp zijn vruchten af: op 1 januari 2017 waren onze ziekenfondsmedewerkers al aan de slag bij Partena.

Duurzame inzetbaarheid

HR-beleid Securex ondersteunt mensen in elke fase van hun loopbaan

Als mens en als medewerker wil je vooruit. Daarom gaat Securex met zijn personeel in dialoog. We peilen geregeld naar de perceptie van onze medewerkers, en stemmen ons welzijnsbeleid en onze HR-strategie daarop af. We evolueren ook van performance management naar purpose management. En coachen onze leidinggevenden om die waardebenadering efficiënt te sturen.

Zoals in heel België stijgen de absenteïsmecijfers ook bij ons. Wij eindigden op 4,11 procent. Maar met 2,5 procent blijft het personeelsverloop bij Securex onder controle. Ondertussen wisselt elk jaar tussen de 5 en 10 procent van onze medewerkers van job – binnen de organisatie. Die verandering houdt hen duurzaam inzetbaar.

Daarnaast krijgen medewerkers van alle generaties steeds meer uren opleiding. Onder meer over technische thema’s, soft skills en gezondheid. Wie dat wenst, kan trouwens tot na zijn 65ste aan de slag te blijven. En via stages en Diversicom proberen we actief om moeilijker bereikbaar talent binnen te halen. Zo dragen we bij tot een duurzamere arbeidsmarkt.

Infographics

"NIETS IS TE HOOG GEGREPEN ALS JE JE MENSEN VERTROUWEN, AUTONOMIE EN FLEXIBILITEIT GUNT"

Securex bezorgt personeelsgegevens een veilige thuis in de cloud – via HRonline. Op dit ogenblik zit de roll-out nog in de pilootfase. Een aantal toegewijde teams leidt alles in goede banen. Onder hen de Regional Consultants. “We zochten voor die functie mensen met groeipotentieel die een steile leercurve aankunnen”, vertelt Julie Voet van Securex. “Mét succes. Ons team bewijst dat je heel ver komt met vertrouwen, autonomie en flexibiliteit.”

Lees meer
Terug

“Niets is te hoog gegrepen als je je mensen vertrouwen, autonomie en flexibiliteit gunt”

Het verhaal van de Securex-consultants die HRonline op de kaart zetten

Securex bezorgt personeelsgegevens een veilige thuis in de cloud – via HRonline. Op dit ogenblik zit de roll-out nog in de pilootfase. Een aantal toegewijde teams leidt alles in goede banen. Onder hen de Regional Consultants. “We zochten voor die functie mensen met groeipotentieel die een steile leercurve aankunnen”, vertelt Julie Voet van Securex. “Mét succes. Ons team bewijst dat je heel ver komt met vertrouwen, autonomie en flexibiliteit.”

HRonline is een gebruiksvriendelijke, alomvattende webtoepassing voor personeelsbeheer. De overstap naar de tool vraagt wel wat begeleiding, zowel voor de klant als voor de interne medewerkers.

Om klanten te helpen bij een vlotte overgang neemt Change Agent Julie Voet haar team mee op sleeptouw: “Onze klanten werken met een papieren administratie of met een andere tool. Zij kunnen nu overschakelen naar HRonline. Dat lukt prima dankzij de ondersteuning van onze Securex-teams, waaronder de speciaal gerekruteerde Regional Consultants.”

Honger naar uitdaging

De Regional Consultants moesten in korte tijd heel wat kennis absorberen. “We gingen daarom binnen en buiten de organisatie op zoek naar medewerkers met een sterk assimilatievermorgen. Met honger naar bijleren en uitdagingen. De opdracht zou oorspronkelijk tijdelijk zijn. We communiceerden daarover meteen transparant: zodra de migratie is voltooid, kunnen de teamleden zich binnen de organisatie vastbijten in een nieuwe uitdaging.”

Opvallend is dat ieder van de negen Regional Consultants vandaag nog altijd in het zadel zit. Ook al gaat het om een veeleisende job. De reden? “Vertrouwen, autonomie en flexibiliteit”, antwoordt Julie zonder één seconde na te denken. “Ik zweer bij management by objectives, waarbij we de deadline van concrete doelstellingen samen bepalen.”

Groeiperspectieven

De mensen van het operationele HRonline-team zijn van nature uit op uitdaging, weten van aanpakken en schrikken er niet voor terug om vragen te stellen. “Essentieel, want de consultants werden voor de leeuwen gegooid. Ze voeren vanaf dag één payroll- en andere taken uit in een van onze regionale kantoren. En staan onze Client Advisors bij in kalmere periodes. Ze volgen ook specifieke opleidingen rond HRonline en doorlopen zelf het volledige Client Advisor-traject. Zodat ze een stevige introductie in loonberekening meekrijgen. Ervaren collega’s helpen de consultants dan weer bij al hun vragen rond payroll en HRonline.”

De Regional Consultants zien geen graten in hard werk. Ze leveren zinvolle prestaties en putten daar voldoening en groeiperspectieven uit. Het resultaat van een onvervalste people approach.

Welzijn en persoonlijke ontwikkeling

“Net als andere Securex-teams, hechten we veel waarde aan work-life balance”, voegt Julie nog toe. “Leidinggevenden vervullen daarin een grote rol. Daarom voltooien ze bij Securex allemaal een uitgebreid Leadership-traject, dat bijdraagt aan een betere harmonie tussen mens en werk.”

Enkele teammedewerkers tekenden ook in op Securex-initiatieven zoals Health Coaching en yoga. “We verwachten veel van onze medewerkers,” vat Julie samen, “maar we ondersteunen hen ook om fit en gezond resultaten te boeken. En natuurlijk: om te groeien in hun loopbaan.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

“We zijn Securex enorm dankbaar.”

Marie-Laure Jonet Oprichtster Diversicom

Warm hart voor duurzaamheid

Wie Securex zegt, zegt duurzaamheid. Of het nu gaat om kernactiviteiten of om maatschappelijke projecten, we focussen altijd op duurzaam werk, duurzame inzetbaarheid en duurzaam leiderschap. Open samenwerking is essentieel. Zo werkten we in 2016 mee aan een bijzonder project van DiversiCom. De vzw die mensen met een beperking helpt om werk te vinden. Securex ondertekende ook het charter Decent Work for All.

Duurzaamheid houdt een engagement voor de toekomst in. Securex zet dan ook alle zeilen bij om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken. Twee van die doelen voor 2030 sluiten naadloos aan bij ons MVO-beleid: Decent Work and Economic Growth en Good Health and Well-Being. Natuurlijk wachten we niet tot de deadline om actie te ondernemen. In 2016 zetten we onze schouders onder tal van projecten en partnerships. Stuk voor stuk initiatieven waarin de mens centraal staat.

In 2017 wil Securex zijn huidige partnerships versterken. Zo streven we naar een grote impact voor de projecten waarbij we betrokken zijn of die we ondersteunen. We zullen ook onze eigen medewerkers meer aansporen om mee na te denken over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want onze waarden zijn gebouwd op onze MVO-visie. We dromen daarom luidop van een organisatie die van duurzaam ondernemen doordrongen is en proactief haar steentje bijdraagt aan de samenleving.

Charter voor inclusieve arbeidsmarkt

Securex zet handtekening onder Decent Work for All

Kwetsbare mensen integreren in onze arbeidsmarkt. Dat is een speerpunt van onze MVO-strategie. Daarom ondertekende Securex – als één van de vijftig partnerorganisaties – het charter Decent Work for All in december 2016.

Elke organisatie gooit haar eigen expertise in de strijd om duurzame werkgelegenheid te creëren. Het initiatief blijft zo niet steken bij financiële ondersteuning. Organisaties bieden bijvoorbeeld stageplaatsen of gratis werkbegeleiding aan. Ze combineren hun kennis en diensten onderling tot innovatieve trajecten. En openen zo de poort naar duurzaam werk voor mensen met een beperking, laaggeschoolde jongeren en vluchtelingen.

Decent Work for All stimuleert werkgevers ook om zelf een inclusief aanwervingsbeleid te voeren. Zodat de diversiteit in de samenleving zich weerspiegelt op de werkplek.

Decent Work for All is de Belgische vertaling van Decent Work and Economic Growth. Een van de wereldwijde ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030. Initiatiefnemer is het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift. Securex droeg in 2016 bij aan duurzaam werk via projecten als microStart, Teach for Belgium en Discover your talent.

Bouwen aan werk- en levenskwaliteit

Securex-strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Decent Work For All en andere realisaties in 2016 hebben allen iets gemeen. Ze brengen ons MVO-beleid tot leven. Met een positieve impact op die mensen die er het meeste nood aan hebben.

We bouwen mee aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Een maatschappij waarin ieders levenskwaliteit verbetert. Onze focus? Die ligt op de (re-)integratie van de mens in het economische, sociale en culturele leven. Dat vraagt harmonie. Een evenwichtige wisselwerking tussen people, planet en profit. Daarom steunt onze MVO-strategie op zeven pijlers:


Om de duurzaamheidsuitdagingen het hoofd te bieden, riepen we in 2005 Stichting Securex in het leven. Haar kerntaken:

 • actief bijdragen aan projecten rond arbeidsintegratie
 • collega’s steunen die zich vrijwillig inzetten voor maatschappelijke initiatieven
 • helpende hand bieden aan jong talent

Van microkrediet tot macro-impact

MVO-projecten 2016 in de schijnwerpers

microStart Teach for Belgium Discover your talent microGift DiversiCom
Een organisatie die microkredieten verleent aan starters met beperkte middelen.
Securex biedt onder meer financiële ondersteuning, opleiding en HR-expertise.
Ontdek microStart
Vereniging die inspirerende, ruimdenkende leerkrachten rekruteert en opleidt. Doel? De ongelijkheid in het onderwijs wegwerken.
Securex steunt het initiatief financieel en stelt zalen, kantoren en opleidingsruimtes ter beschiking.
Ontdek Teach for Belgium
Initiatief dat jongeren tussen 18 en 30 uit kansarme milieus advies geeft om een job te vinden.
Vrijwilligers onder de collega’s van Securex coachen de werkzoekenden om hun hindernissen te overwinnen.
Ontdek Discover your talent
Securex-pilootproject waarbij medewerkers de eurocentiemen van hun nettoloon doneren aan het goede doel. Een microGift met macro-impact.
In 2016 ging het bedrag naar het NCOS 11.11.11.
Ontdek microGift
Securex sloeg de handen in elkaar met vzw DiversiCom en coachingbedrijf Step2Plus. Tien werkzoekenden met een beperking kregen jobcoaching in ons kantoor in Brussel.
Lees de getuigenis

Nog meer steentjes

Ook aan deze MVO-projecten en partnerships droegen we ons steentje bij in 2016:

Rechte lijn naar duurzame samenwerking

DiversiCom over de essentiële ondersteuning van Securex

Een lans breken voor duurzaam werk en inclusie op de arbeidsmarkt: die doelstelling hebben DiversiCom en Securex gemeen. De vzw DiversiCom wil de kloof dichten tussen mensen met een handicap en de ondernemingswereld. Ze rekent daarvoor op steun van Securex. Hoe faciliteert de socialedienstverlener DiversiCom precies? En hoe brengt Securex zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk?

Lees meer
Terug

Rechte lijn naar duurzame samenwerking

DiversiCom over de essentiële ondersteuning van Securex

Een lans breken voor duurzaam werk en inclusie op de arbeidsmarkt: die doelstelling hebben DiversiCom en Securex gemeen. De vzw DiversiCom wil de kloof dichten tussen mensen met een handicap en de ondernemingswereld. Ze rekent daarvoor op steun van Securex. Hoe faciliteert de socialedienstverlener DiversiCom precies? En hoe brengt Securex zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk?

DiversiCom zag het levenslicht in 2014. Op initiatief van een groep vrienden onder wie Marie-Laure Jonet. Zij had op dat moment een mooie carrière als communicatieverantwoordelijke bij de Europese Commissie achter de rug. Als vurige voorvechtster van diversiteit op het werk besloot ze om twee aspecten samen te brengen die haar nauw aan het hart liggen: de bedrijfswereld en kansen voor mensen met een handicap. De start van een ambitieus project …

Duurzame band tussen kandidaat en bedrijf

Wat doet DiversiCom precies? Marie-Laure licht toe: “DiversiCom wil ervoor zorgen dat personen met een handicap aan de slag kunnen in een gewone professionele omgeving. Daarom coachen en begeleiden we de kandidaten en adviseren we tegelijk de bedrijven. Zo helpen we de handicap af van zijn stigma en maken we persoonsleden bewust van de waarde van diversiteit. Onze hoofddoelstelling? Duurzame banden smeden tussen bedrijf en kandidaat.”

Koers richting Hive5

Securex zet alle zeilen bij om duurzaam werk, duurzame inzetbaarheid en duurzaam leiderschap te stimuleren. Geen wonder dat de organisatie voeling heeft met DiversiCom. “Securex wil antwoorden bieden op de uitdagingen rond werk en professionele inzetbaarheid. En, het zet zijn woorden om in daden. Toen we een plaats zochten om een coachingssessie in groep te organiseren, bood Ingrid Van Mackelenbergh, Director MVO bij Securex, ons een ruimte aan. Enkele maanden later werden we de gelukkige eerste ‘bewoners’ van Hive5. We doen trouwens ook een beroep op de dagelijkse ondersteuning van Securex.

Wonderlijke ontvangstplek

Hoe draagt Hive5 bij aan de ontwikkeling van DiversiCom? “Hive5 is niets minder dan een boost voor ons. De plek voegt een zekere geloofwaardigheid toe aan ons project en laat ons kandidaten en bedrijven verwelkomen in een fijn kader. De ruimte stimuleert ook de groepsdynamiek. Wij hopen dat we met onze maatschappelijke focus de andere Hive5-ondernemers kunnen inspireren.”

Ook de ligging van Hive5 is een pluspunt. Het kantoor bevindt zich op een steenworp van metrostation Merode, een van de weinige haltes die toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. “Een niet te overschatten voordeel”, klinkt het bij DiversiCom.

Eeuwig dankbaar

“We zijn Securex enorm dankbaar”, sluit Marie Laure af. “Hun medewerkers zitten bijna naast ons en de werkomgeving is top. Dat betekent veel voor het succes van DiversiCom. We voelen ons hier thuis.”